Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 17 Enskedefältet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 17 Enskedefältet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 17 Enskedefältet 1084 12,9% 40,6% 27,6% 18,9% 6,2% 50,8% 49,2%   1,9%
Summa 1084 12,9% 40,6% 27,6% 18,9% 6,2% 50,8% 49,2% 1,9%

http://www.val.se