Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 18 Gamla Enskede S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 18 Gamla Enskede S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 18 Gamla Enskede S 1247 17,5% 36,7% 28,2% 17,6% 7,8% 50,3% 49,7%   1,7%
Summa 1247 17,5% 36,7% 28,2% 17,6% 7,8% 50,3% 49,7% 1,7%

http://www.val.se