Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 19 Gamla Enskede N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 19 Gamla Enskede N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 19 Gamla Enskede N 1288 22,0% 41,5% 21,8% 14,6% 5,7% 47,8% 52,2%   2,2%
Summa 1288 22,0% 41,5% 21,8% 14,6% 5,7% 47,8% 52,2% 2,2%

http://www.val.se