Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 20 Skogskyrkogården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 20 Skogskyrkogården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 20 Skogskyrkogården 1097 26,0% 41,9% 20,1% 12,0% 4,6% 49,2% 50,8%   2,6%
Summa 1097 26,0% 41,9% 20,1% 12,0% 4,6% 49,2% 50,8% 2,6%

http://www.val.se