Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 21 Dalen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 21 Dalen N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 21 Dalen N 1092 22,2% 43,9% 23,2% 10,8% 7,1% 47,8% 52,2%   2,6%
Summa 1092 22,2% 43,9% 23,2% 10,8% 7,1% 47,8% 52,2% 2,6%

http://www.val.se