Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 22 Dalen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 22 Dalen S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 22 Dalen S 1204 18,5% 34,1% 19,9% 27,4% 7,0% 41,6% 58,4%   2,2%
Summa 1204 18,5% 34,1% 19,9% 27,4% 7,0% 41,6% 58,4% 2,2%

http://www.val.se