Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 23 Enskede IP

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 23 Enskede IP

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 23 Enskede IP 1059 20,7% 34,7% 23,5% 21,1% 5,6% 48,2% 51,8%   2,6%
Summa 1059 20,7% 34,7% 23,5% 21,1% 5,6% 48,2% 51,8% 2,6%

http://www.val.se