Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 24 Dalen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 24 Dalen V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 24 Dalen V 980 24,0% 38,4% 23,5% 14,2% 8,1% 45,2% 54,8%   2,2%
Summa 980 24,0% 38,4% 23,5% 14,2% 8,1% 45,2% 54,8% 2,2%

http://www.val.se