Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Enskede 25 Västra Årsta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Enskede 25 Västra Årsta Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 25 Västra Årsta Ö 1194 15,6% 44,5% 24,4% 15,6% 1,8% 47,2% 52,8%   2,3%
Summa 1194 15,6% 44,5% 24,4% 15,6% 1,8% 47,2% 52,8% 2,3%

http://www.val.se