Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skärholmen 21 Ekholmshöjden mellan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skärholmen 21 Ekholmshöjden mellan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 21 Ekholmshöjden mellan 692 22,0% 36,1% 24,6% 17,3% 6,2% 45,1% 54,9%   4,5%
Summa 692 22,0% 36,1% 24,6% 17,3% 6,2% 45,1% 54,9% 4,5%

http://www.val.se