Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fågelfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fågelfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fågelfors 370 11,1% 19,2% 28,6% 41,1% 4,3% 50,8% 49,2%   2,7%
Summa 370 11,1% 19,2% 28,6% 41,1% 4,3% 50,8% 49,2% 2,7%

http://www.val.se