Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ruda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ruda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ruda 916 12,7% 21,7% 30,3% 35,3% 3,7% 50,9% 49,1%   0,9%
Summa 916 12,7% 21,7% 30,3% 35,3% 3,7% 50,9% 49,1% 0,9%

http://www.val.se