Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fagerhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fagerhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerhult 489 10,2% 25,6% 28,0% 36,2% 4,3% 52,4% 47,6%   1,6%
Summa 489 10,2% 25,6% 28,0% 36,2% 4,3% 52,4% 47,6% 1,6%

http://www.val.se