Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skogsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skogsby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsby 1184 12,3% 32,5% 27,0% 28,1% 4,1% 50,2% 49,8%   1,7%
Summa 1184 12,3% 32,5% 27,0% 28,1% 4,1% 50,2% 49,8% 1,7%

http://www.val.se