Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bäckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bäckebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckebo 540 12,4% 23,1% 29,1% 35,4% 4,6% 52,4% 47,6%   0,9%
Summa 540 12,4% 23,1% 29,1% 35,4% 4,6% 52,4% 47,6% 0,9%

http://www.val.se