Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Madesjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Madesjö 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Madesjö 1 1416 12,9% 28,7% 28,2% 30,2% 4,2% 50,5% 49,5%   0,6%
Summa 1416 12,9% 28,7% 28,2% 30,2% 4,2% 50,5% 49,5% 0,6%

http://www.val.se