Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örsjö-Oskar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örsjö-Oskar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö-Oskar 744 12,8% 27,0% 31,6% 28,6% 3,9% 54,3% 45,7%   1,3%
Summa 744 12,8% 27,0% 31,6% 28,6% 3,9% 54,3% 45,7% 1,3%

http://www.val.se