Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Borgholms 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borgholms 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgholms 1 1269 13,3% 22,0% 24,2% 40,5% 5,4% 47,6% 52,4%   2,0%
Summa 1269 13,3% 22,0% 24,2% 40,5% 5,4% 47,6% 52,4% 2,0%

http://www.val.se