Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Borgholms 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borgholms 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgholms 2 1324 12,4% 17,7% 22,1% 47,8% 3,1% 44,9% 55,1%   1,2%
Summa 1324 12,4% 17,7% 22,1% 47,8% 3,1% 44,9% 55,1% 1,2%

http://www.val.se