Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högby 858 9,8% 16,2% 25,9% 48,1% 3,5% 49,5% 50,5%   1,0%
Summa 858 9,8% 16,2% 25,9% 48,1% 3,5% 49,5% 50,5% 1,0%

http://www.val.se