Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt T4-området

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt T4-området

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
T4-området 1398 25,5% 29,0% 21,0% 24,6% 6,4% 46,1% 53,9%   2,1%
Summa 1398 25,5% 29,0% 21,0% 24,6% 6,4% 46,1% 53,9% 2,1%

http://www.val.se