Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäddastorp-Bokalyckan 1563 21,3% 26,4% 26,0% 26,4% 5,8% 48,9% 51,1%   1,8%
Summa 1563 21,3% 26,4% 26,0% 26,4% 5,8% 48,9% 51,1% 1,8%

http://www.val.se