Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bokeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bokeberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bokeberg 1238 19,5% 20,1% 15,8% 44,7% 4,0% 44,9% 55,1%   1,6%
Summa 1238 19,5% 20,1% 15,8% 44,7% 4,0% 44,9% 55,1% 1,6%

http://www.val.se