Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stattena

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1493 18,4% 30,1% 26,3% 25,1% 5,1% 48,2% 51,8%   1,7%
Summa 1493 18,4% 30,1% 26,3% 25,1% 5,1% 48,2% 51,8% 1,7%

http://www.val.se