Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholm C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholm C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm C 1594 31,1% 27,0% 17,8% 24,2% 5,7% 46,9% 53,1%   2,0%
Summa 1594 31,1% 27,0% 17,8% 24,2% 5,7% 46,9% 53,1% 2,0%

http://www.val.se