Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Djupadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Djupadal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal 1460 25,1% 24,2% 18,8% 32,0% 5,5% 46,8% 53,2%   2,1%
Summa 1460 25,1% 24,2% 18,8% 32,0% 5,5% 46,8% 53,2% 2,1%

http://www.val.se