Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristinehem-Ekedal 1141 17,5% 34,9% 26,7% 20,9% 8,1% 50,6% 49,4%   3,4%
Summa 1141 17,5% 34,9% 26,7% 20,9% 8,1% 50,6% 49,4% 3,4%

http://www.val.se