Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sjörröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjörröd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjörröd 959 16,6% 38,3% 24,4% 20,8% 5,0% 51,6% 48,4%   1,1%
Summa 959 16,6% 38,3% 24,4% 20,8% 5,0% 51,6% 48,4% 1,1%

http://www.val.se