Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östervärn-Röinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östervärn-Röinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östervärn-Röinge 1116 15,7% 29,4% 24,3% 30,6% 6,6% 49,6% 50,4%   1,6%
Summa 1116 15,7% 29,4% 24,3% 30,6% 6,6% 49,6% 50,4% 1,6%

http://www.val.se