Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Läreda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Läreda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Läreda 988 17,2% 31,9% 23,7% 27,2% 6,6% 47,1% 52,9%   2,8%
Summa 988 17,2% 31,9% 23,7% 27,2% 6,6% 47,1% 52,9% 2,8%

http://www.val.se