Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fredentorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fredentorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredentorp 1015 21,9% 26,3% 18,3% 33,5% 5,4% 46,2% 53,8%   1,4%
Summa 1015 21,9% 26,3% 18,3% 33,5% 5,4% 46,2% 53,8% 1,4%

http://www.val.se