Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stoby-Ignaberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stoby-Ignaberga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stoby-Ignaberga 1589 13,8% 35,4% 26,8% 24,0% 5,2% 51,9% 48,1%   1,1%
Summa 1589 13,8% 35,4% 26,8% 24,0% 5,2% 51,9% 48,1% 1,1%

http://www.val.se