Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ballingslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ballingslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 799 14,5% 29,9% 26,0% 29,5% 4,4% 52,7% 47,3%   2,4%
Summa 799 14,5% 29,9% 26,0% 29,5% 4,4% 52,7% 47,3% 2,4%

http://www.val.se