Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vinslöv C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vinslöv C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv C 1502 15,8% 27,8% 20,5% 35,9% 4,5% 49,9% 50,1%   1,1%
Summa 1502 15,8% 27,8% 20,5% 35,9% 4,5% 49,9% 50,1% 1,1%

http://www.val.se