Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vinslöv N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vinslöv N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv N 1501 17,1% 28,7% 23,7% 30,4% 6,3% 48,4% 51,6%   0,8%
Summa 1501 17,1% 28,7% 23,7% 30,4% 6,3% 48,4% 51,6% 0,8%

http://www.val.se