Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hästveda V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hästveda V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästveda V 1079 15,3% 27,9% 25,7% 31,1% 5,7% 52,0% 48,0%   1,4%
Summa 1079 15,3% 27,9% 25,7% 31,1% 5,7% 52,0% 48,0% 1,4%

http://www.val.se