Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vittsjö utom tätorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vittsjö utom tätorten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vittsjö utom tätorten 989 12,5% 22,8% 30,0% 34,7% 4,7% 52,4% 47,6%   1,7%
Summa 989 12,5% 22,8% 30,0% 34,7% 4,7% 52,4% 47,6% 1,7%

http://www.val.se