Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vittsjö tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vittsjö tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vittsjö tätort 1314 12,6% 23,2% 24,8% 39,4% 5,0% 49,8% 50,2%   2,1%
Summa 1314 12,6% 23,2% 24,8% 39,4% 5,0% 49,8% 50,2% 2,1%

http://www.val.se