Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bjärnum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bjärnum S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum S 1081 14,8% 28,3% 24,9% 32,0% 5,4% 47,5% 52,5%   2,3%
Summa 1081 14,8% 28,3% 24,9% 32,0% 5,4% 47,5% 52,5% 2,3%

http://www.val.se