Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bjärnum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bjärnum N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum N 1203 12,5% 29,6% 22,5% 35,4% 4,3% 50,9% 49,1%   1,4%
Summa 1203 12,5% 29,6% 22,5% 35,4% 4,3% 50,9% 49,1% 1,4%

http://www.val.se