Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vankiva

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vankiva

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vankiva 897 13,3% 29,2% 28,9% 28,7% 5,9% 52,2% 47,8%   0,7%
Summa 897 13,3% 29,2% 28,9% 28,7% 5,9% 52,2% 47,8% 0,7%

http://www.val.se