Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sösdala Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sösdala Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sösdala Ö 1007 18,3% 28,1% 28,5% 25,1% 5,6% 51,4% 48,6%   1,1%
Summa 1007 18,3% 28,1% 28,5% 25,1% 5,6% 51,4% 48,6% 1,1%

http://www.val.se