Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sösdala V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sösdala V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sösdala V 1148 11,8% 24,1% 25,2% 38,9% 5,0% 49,0% 51,0%   2,1%
Summa 1148 11,8% 24,1% 25,2% 38,9% 5,0% 49,0% 51,0% 2,1%

http://www.val.se