Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tyringe N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tyringe N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe N 1202 18,5% 29,9% 21,7% 30,0% 5,1% 51,2% 48,8%   1,9%
Summa 1202 18,5% 29,9% 21,7% 30,0% 5,1% 51,2% 48,8% 1,9%

http://www.val.se