Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tyringe V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tyringe V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe V 1572 16,0% 28,1% 24,6% 31,4% 4,6% 50,8% 49,2%   2,0%
Summa 1572 16,0% 28,1% 24,6% 31,4% 4,6% 50,8% 49,2% 2,0%

http://www.val.se