Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tyringe Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tyringe Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe Ö 1181 12,3% 31,2% 25,9% 30,7% 4,9% 51,6% 48,4%   1,0%
Summa 1181 12,3% 31,2% 25,9% 30,7% 4,9% 51,6% 48,4% 1,0%

http://www.val.se