Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tyringe S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tyringe S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe S 1300 12,3% 26,5% 25,1% 36,1% 5,0% 49,8% 50,2%   1,8%
Summa 1300 12,3% 26,5% 25,1% 36,1% 5,0% 49,8% 50,2% 1,8%

http://www.val.se