Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Röke-Hörja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Röke-Hörja

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röke-Hörja 866 14,8% 25,6% 29,6% 30,0% 4,5% 52,4% 47,6%   1,5%
Summa 866 14,8% 25,6% 29,6% 30,0% 4,5% 52,4% 47,6% 1,5%

http://www.val.se