Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Torup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Torup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torup 1202 15,7% 26,4% 24,5% 33,4% 6,4% 48,5% 51,5%   1,0%
Summa 1202 15,7% 26,4% 24,5% 33,4% 6,4% 48,5% 51,5% 1,0%

http://www.val.se