Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örnabäckshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örnabäckshult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnabäckshult 1015 17,8% 32,0% 24,9% 25,2% 6,6% 51,0% 49,0%   2,0%
Summa 1015 17,8% 32,0% 24,9% 25,2% 6,6% 51,0% 49,0% 2,0%

http://www.val.se